Sandraktheis.com

Hur manuellt Öppna en Bose 321

Bose 321-enheten är ett hem-underhållningssystem som har en inbyggd DVD-spelare. Om du får problem med DVD-enheten inte längre arbetar eller har en DVD fastnat i skivenhet, måste du vidta försiktighetsåtgärder när du tar bort den så att den inte skadas. Med bara några verktyg, kan du öppna manuellt skivenheten och inte skadar andra känsliga delar av hemmabiosystem.

Instruktioner


•  Stäng av Bose 321 och koppla bort den från väggen. Placera enheten på en plan yta med botten uppåt.

•  Använd en Phillips-skruvmejsel för att ta bort de sex skruvarna på undersidan som håller den övre luckan på plats.

•  Vänd enheten tillbaka över och ta försiktigt bort den övre luckan genom att dra den uppåt.

•  Ta bort TV capture-kort som ligger till höger om DVD-enheten genom att dra ut det ur dess anslutning på moderkortet.

•  Dra försiktigt av skalet av Bose 321 controller, med hjälp av naglarna eller en platt skruvmejsel för att bända loss den.

•  Sätt i ett gem i stiftet stora hål som ligger strax nedanför DVD-enheten för att frigöra DVD-facket motorn och aktivera manuell inläggning.