Sandraktheis.com

Hur man använder 35mm Objektiv

Hur man använder 35mm Objektiv
Filmbaserade och digitala SLR-kameror använder 35mm objektiv. Linserna kan du manuellt fokusera på ämnet och även zooma in på innehållet, om du har ett zoomobjektiv. Kameror som använder 35mm objektiv kan du också byta objektiv om du behöver en särskild en för ämnet, till exempel om innehållet är långt borta eller extremt nära håll.

Instruktioner


•  Tryck och håll låsknappen på sidan av objektivet. Vrid linsen, och det kommer att vrida bort av kameran. Håll den snäva att se till att du inte tappar eller skada den.

•  Fäst kameralinsen på kameran på samma sätt. Anslut objektivet till öppningen i kameran och tur. När det klickar, du vet det har låst på plats.

•  Slå på kameran till "Manual" fokus. (En liten omkopplare på sidan av kameran kan du göra det.) Titta i sökaren, och hitta objekt som du vill ta en bild av. Vrid fokusringen på objektivet tills bilden i sökaren är tydligt.

•  Vrid zoomringen på objektivet. Om du gör det ökar eller minskar storleken på innehållet i sökaren. Objektiv som inte har en zoomfunktion kallas prime linser. Ofta är det bästa sättet att fokusera på ett objekt för att zooma hela vägen in, fokusera objektivet, sedan zooma ut. Detta säkerställer att innehållet är i fokus oavsett hur långt bort det är.