Sandraktheis.com

Hur ändrar jag min LG Dare s Textinställningar?

LG Dare, även känd som LG VX9700 är en smartphone som har en stor pekskärm och text meddelandefunktioner. Du kan skicka och ta emot textmeddelanden på telefonen för en liten avgift beroende på din mobiltelefon transportör och din plan. Du kan också konfigurera textinställningar för att bestämma hur du får ett meddelande och visa och skicka meddelanden från din telefon.

Instruktioner


•  Tryck på "Lås upp" -knappen sitter på vänster sida av telefonen.

•  Knacka på "Meny" från huvudskärmen.

•  Knacka "Meddelanden".

•  Knacka "Inställningar".

•  Tryck på inställningen som du vill ändra. Inställningar inkluderar inmatningsläge, Auto Spara, Auto Erase, TXT Auto View, TXT Auto Scroll, Quick Text och underskrift.

•  Knacka "Spara".