Sandraktheis.com

Återställa en Sidekick ID Hole

Använd återställnings hål på Sidekick-ID för att hårt återställa din telefon. Sidekick-ID har tre nivåer av återställning: mjuk återställning, hård återställning och total återställning. Hård återställning gör att telefonen till makten cykel, men du kommer inte att förlora några av dina data. En mjuk återställning orsakar Sidekick för att återställa utan makt cykling, medan en total återställning våtservetter alla data från enheten. Ingen av dessa andra återställningar använder återställningshålet.

Instruktioner


•  Böj änden av en tråd gem tills den sticker ut.

•  Leta reda på återställnings hål på Sidekick-ID. Det är bakom luckan skärmen på höger sida.

•  Sätt i gemet tråden i återställningshålet och håll ner "Power" -knappen.

•  Släpp knapparna samtidigt. Sidekick återställs och kommer tillbaka på.