Sandraktheis.com

Hur att justera remspänningen remskiva

Remspännaren i de flesta fordon består av en spännarmen, spännare våren och en spännaren. Drivremmen rider på remskivan, som är förbunden med armen och när remmen sträckor, fjädern som ansluter till armen drar ner på remskivan. Detta bibehåller spänningen på drivremmen. Däremot kan spännaren systemet sträcka bältet bara så långt innan det tar slut resor. Om du har inspekterat bältet och du har fastställt att det inte finns någon torr röta eller sprickor, kan du använda generatorn för att dra åt bältet och lägga till mer resor till spännaren systemet.

Instruktioner


•  Lossa genom bulten på toppen av generatorn med hjälp av en hylsa och spärrskaft. Ta inte bort bulten.

•  Lossa svängbulten sitter på undersidan av generatorn med hjälp av en hylsa och spärrskaft. Ta inte bort bulten.

•  Skjut däck järn som medföljer fordonet mellan generatorn konsolen och botten av generatorhuset.

•  Tryck nedåt på handtaget av däcket järn för att tvinga generatorn uppåt ungefär en tum. Detta skapar spänningar i bandet och tvingar spännaren uppåt. Detta ger mer utrymme för remskivan att dra ner som bältes sträckor.

•  Dra åt genom bulten och svängbulten med hjälp av socket och ratchet medan du behåller press nedåt på däcket järn.