Sandraktheis.com

Hur man byter bilstereon för en 1998 Dodge Ram lastbil

Hur man byter bilstereon för en 1998 Dodge Ram lastbil
Ägare av en 1998 Dodge Ram lastbil kan hitta behovet av att ersätta deras fabriksmonterad stereo däck för en mängd olika skäl. En vanlig företeelse är en felaktig lager däck. Du kan ha din stereo servas av en professionell ljud tekniker, men kostnaden för reparationen kan närma den totala kostnaden för byte. En annan vanlig orsak till att ersätta stereon är att uppgradera till en mer kapabel och mer kraftfull stereo. Du kan hitta ett brett sortiment av eftermarknadsstereoapparater som är kompatibla med Dodge Ram - modeller som kommer att leverera den prestanda som du önskar ur bilen stereo.

Instruktioner


•  Lyft huven på Dodge lastbil och lossa muttern på batteriets minuspol med 10-mm nyckel. Muttern håller den negativa batterikabeln till minuskabeln inlägget av batteriet. Flytta kabeln bort från ledningen inlägget tills installationen är klar. Flytta till insidan av Ram lastbilen.

•  Ta huvudinstrumentpanelen vid en av de övre hörnen. Dra panelen från instrumentbrädan med en måttlig mängd kraft. Om panelen är svår att dra ur instrumentbrädan, använd en trim borttagning panel verktyg för att bända panelen från instrumentbrädan.

•  Ta bort de två 10-mm bultar på vardera sidan av stereon montering docka med skiftnyckel eller socket och ratchet.

•  Dra fabriken stereo från instrumentbrädan och koppla ledningarna som är ansluten till den bakre panelen. Dra den svarta antennkabeln från FM-antenn uttag.

•  Anslut stereo ledningar i kabelnätet adapter.

•  Skjut fronten adaptern i stereo fäste i Dodge lastbil. Fronten adaptern snäpper på plats när den sitter ordentligt i instrumentbrädan. Dra ledningarna stereo, med kabelnät adapter ansluten, via frontplattans adaptern till framsidan av instrumentbrädan.

•  Anslut kabelnätet adaptern leder till motsvarande uttag på baksidan av eftermarknaden stereo. Anslut antennkabeln i uttaget märkt "FM" på baksidan av den nya radion.

•  Skjut stereo i stereon dockan via fronten adaptern tills den snäpper på plats.

•  Rikta huvudbrädan panelen på instrumentbrädan i Dodge Ram. Tryck fast runt perimetern att knäppa serien av klipp på baksidan av panelen på plats.

•  Placera den negativa batterikabelklämman runt Dodge truckens batteriets minuspol bly. Dra åt klämman till posten med nyckeln. Stäng Dodge Ram huva.