Sandraktheis.com

Hur man byter en växelspak på en 1997 Ford Expedition

Växelspaken på en 1997 Ford Expedition ger föraren direkt kontroll över transmissionen. Skift kabeln ansluts till växelspaken, vilket gör det möjligt för föraren att dra kabeln tillbaka i växel, eller släpper trycket på den, låta den glida tillbaka in parken. Med tiden kan växelspaken slitas ut och kräva ersättning. Vem som helst med grundläggande auto-reparation färdigheter kan ersätta växelspaken på en 1997 Ford Expedition på mindre än 30 minuter.

Instruktioner


•  Bänd expeditionens clamshell av med trimverktyget för att exponera växelspaksenheten. Ställ clamshell åt sidan. Gripskopan är den halvcirkulära beklädningsdetalj täcker det bästa av rattstången.

•  Kläm VISE grepp på växelkabeln för att hålla den från att glida ner i kolonnen. Dra änden av vajern ur Växelspaksenhet för hand. Du kan behöva dra upp på skruvstäd grepp för att ge dig själv lite slack.

•  Ta bort skruvarna som håller växelspaken till kolonnen med hjälp av stjärnskruvmejsel.

•  Dra den gamla växelspaken ut och sätt in den nya. Montera fästskruvarna för hand, och dra åt dem med stjärnskruvmejsel. Anslut växelkabeln till den nya växelspaken för hand.

•  Ta bort skruvstäd grepp från växelkabeln. Sätt tillbaka gripskopan för hand.