Sandraktheis.com

Hur man använder en VHF-TV-antenn för FM

Hur man använder en VHF-TV-antenn för FM
Mycket hög frekvens - eller VHF - antenner kan dra dubbel plikt som FM-antennerna. I de flesta fall, inte noggrann tuning involverade i att få tillgång TV-stationer med VHF-antennen behöver inte nyligen justeras för att ta emot FM-bandet. Faktum är att helt enkelt använda en splitter för att dela upp signalen mellan TV och FM-radio är allt som behövs för att få bra mottagning av båda.

Instruktioner


•  Leta reda på koaxialkabeln som leder till baksidan av TV-tuner. Skruva denna anslutning från TV-tunern moturs, om så är nödvändigt.

•  Skruva den enda koaxialkabeln från VHF-antenn till "I" sidan av splitter.

•  Skruva de två extra koaxialkablar från "Out" ben splitter. Route dessa kablar till TV-mottagare och FM-radio, respektive.

•  Skruva en av koaxialkablar till RF-koaxial benet på TV tuner medurs. Gör samma sak på baksidan av FM-tuner koaxial RF benet.