Sandraktheis.com

Hur man byter fläktmotorn för en 1996 Dodge Caravan

Du kan byta ut fläktmotorn på Dodge Caravan rätt hemma i 30 minuter eller mindre. Skador på fläktmotorn händer oftast när itâ € ™ s körs på sin högsta inställningen kontinuerligt. Symtom på fläktmotorn skador kan inkludera skrammel eller skrikande när den slås på. Fläkten kan sluta fungera helt och hållet eller kan endast arbeta på en inställning. På 1996 Dodge Caravan, är fläktmotorn bakom handskfacket.

Instruktioner


Borttagande


•  Höj huven på minibuss och lokalisera batteriet. Med hjälp av en hylsnyckel, koppla den negativa batterikabeln. Wrap hela metall änden av kabeln med eltejp. Dra kabeln ner i motorrummet. Se till att kabeln inte röra någon metall eller själva motorn. För att identifiera den negativa inlägg på batteriet, leta efter en minussymbol ovanpå batterilådan.

•  Öppna passagerarsidan dörren på van. Öppna handskfacket och ta bort allt innehåll. På den bakre kanten av handskfacket, hitta två stopp flikar, en på vänster och en på höger. Använd båda händerna, tryck båda flikarna inåt samtidigt och sänk handskfacket från sin position på instrumentbrädan. Det doesnâ € ™ t måste tas bort, kommer det vara OK att hänga där tills reparationen är klar.

•  Leta reda på fläkt Motora € ™ s plasthölje. Det kommer att likna en långsträckt halvcirkel med två trådar som kommer ut av det. Följ de två kablarna som kommer ut ur luckan och se var de är anslutna till ett kabelnät. Koppla ur kabelstammen för hand. Om du har problem att lyfta säkerhetsklämman på selen pluggen, använd en platt skruvmejsel.

•  Ta bort de tre skruvarna som håller fast fläkten Motora € ™ s omslag med en stjärnskruvmejsel. Ta bort plastkåpan och ställ in den på sidan av arbetsområdet tillsammans med dess skruvar.

•  Ta bort gummigenomföringen på fläktmotorhuset där de två kablarna kommer ut. Back-feed ledningarna genom hålet på fläktmotorhuset.

•  Stötta fläktmotorn med en hand och ta bort alla sina tre fästskruvar en i taget. Försiktigt sänka fläktmotorn från sin position i huset.

Installation


•  Inspektera nya fläktmotorn för eventuella synliga skador. Snurra fläkthållaren i båda riktningarna. Det ska rotera jämnt, fritt från hinder. Jämför den gamla och nya fläktmotorer sida vid sida. De bör visas identiska. Kontrollera kabelnätet pluggar mot varandra och se till att de är också samma.

•  Placera den nya fläktmotorn tillbaka in i huset precis som du tagit bort den gamla. Stötta fläktmotorn med en hand och returnera alla sina tre monteringsskruvar ordentligt.

•  Mata de två kablarna på fläktmotorn tillbaka genom hålet på huset. Återgå gummigenomföringen till sitt ursprungliga läge på huset också.

•  Placera fläkt Motora € ™ s locket på plats. Returnera alla sina tre monteringsskruvar ordentligt. Anslut fläkt Motora € ™ s kabelstammen tillbaka upp till sin anslutning. Du ska känna och höra en liten klick så att du vet selen kontakten är säker.

•  Höj handskfacket och pressa båda sina flikar inåt igen för att säkra den tillbaka till instrumentbrädan. Ta bort tejpen från den negativa batterikabeln och fäst kabeln tillbaka till sin tjänst på batteriet. Starta minibuss och testa den nya fläktmotorn. Se till att din testet omfattar både värme och AC på alla inställningar mellan hög och låg.