Sandraktheis.com

Hur man installerar Dual RV Batterier

Hur man installerar Dual RV Batterier
Även installation av en duell RV batteri är inte en svår process att utföra, det finns vissa försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att undvika katastrof. För att installera duell RV batterier, måste du ansluta de två batteripolerna tillsammans; positivt med positiv och negativ med negativ. Trådarna som används för att koppla ihop de två batterierna ska hamna i samma längd eller längre än vad som tidigare installerats.

Instruktioner


•  Koppla det gamla batteriet. Skruva den negativa batteriklämman.

•  Skruva den positiva klämman.

•  Ta bort batteriet. (Använd den för något annat eftersom det inte är lämpligt att rada upp en gammal och nytt batteri --- finns i Tips & Varningar.)

•  Placera det nya batteriet i den angivna basen.

•  Anslut de två positiva inlägg tillsammans med laddare tråd och säkra klämmorna.

•  Anslut de två negativa inlägg tillsammans med laddare tråd och säkra klämmorna.

Tips och varningar


  • Se till att batterierna är av samma ålder. Man ska aldrig tänka på att skapa en duell batterianslutning bestående av ett gammalt och nytt batteri. I stället bör båda batterierna köpas samtidigt och installeras tillsammans. Nackdelarna med att installera ett gammalt batteri bredvid en ny är att den gamla kommer att dra saften från den nya, bildar vad som kallas en "strömslinga" och därmed gör det nya batteriet alla men useless.Make säker laddaren tråd är på samma storlek (eller större) än vad som var där before.Make att du har tillräckligt med laddare wire.Purchase fullgöra Marine / RV batterier. När du köper ett nytt batteri av en RV, är det bäst att inte använda vanliga bilbatterier. Bilbatterier är bäst för att antända små motorer som inte besitter låga urladdningsströmmar. Bilbatterier varar inte i närheten så länge som den rekommenderade djupurladdning Marin / RV batterier.
  • I lägga till en extra monteringstips, bör den negativa batteriklämman tas bort först. Detta gäller även när det finns två anslutningar. Vid installation av batteriet, det är de två sista sakerna som måste anslutas för att undvika missöden batteriet orsakas av korta circuit.Make att batterierna får tillräckligt med luft. När du har installerat extra batteri, är det viktigt att tillräckligt med luft kommer i kontakt med och runt batteriområdet för att undvika väteuppbyggnad. Vätgas är inget att leka med; du vill inte att det byggs upp på platser där det potentiellt kan antändas och sätta människor i fara. Explosioner har varit känt att hända på grund av väteuppbyggnad. Om det verkar det inte finns tillräckligt ventilation, ta bort det extra batteriet och överge installationen och kontakta en utbildad mekaniker.