Sandraktheis.com

Hur att justera spänningen på en Serpentine Belt på en 1995 Dodge Intrepid

Serpentin bältet på 1995 Dodge Intrepid driver alla motorer tillbehör såsom generatorn, A / C kompressor och servostyrning. Med tiden för bältes sträckor och börjar skrika. När detta händer, glider remmen på remskivorna. Detta innebär remskivorna ligger inte snurrar med korrekt hastighet, vilket kan orsaka skador på motorn. Skärpning serpentin bälte i din 1995 Dodge intrepid tar hand om denna fråga.

Instruktioner


•  Lossa de två skruvarna som håller fast generatorn till generatorn monteringsfäste med en socket och ratchet. Den långa bulten säkrar den övre halvan av start till konsolen och den nedre bulten är ett svängbulten, vilket gör att du kan svänga generatorn på fästet så att du kan dra åt ormliknande bältet.

•  Placera en pry bar mellan generatorn huset och generatorn monteringsfäste. Tryck ner på baksidan av stapeln för att tvinga generatorn att svänga uppåt. Gör detta tills bandet är spänt.

•  Dra åt båda bultarna med socket och ratchet medan du håller bältet sträckt med spett.