Sandraktheis.com

Hur man installerar en Ford F250 Batteri Kabel Byte

Skadade batterikablarna kan begränsa bilens förmåga att ta ut startsystemet. Du bör övervaka dina Ford F-250 batterikablarna för tecken på slitage och skador. Kontrollera kablarna vid varje oljebyte och ersätta dem när du märker sprickbildning eller korrosion. Köp ersättningskablar för din lastbil vid en bildelar återförsäljare eller Ford-återförsäljare och ändra dem själv för att hålla din lastbil igång som bäst.

Instruktioner


•  Öppna huven på F-250. Lossa den negativa batterikabeln från terminalen med en skiftnyckel och säkra den bort från batteriet.

•  Lossa kabeln på batteriets pluspol med en skiftnyckel. Ta bort kabeln från batteriet. Rengör batteripolerna med en terminal borste för att avlägsna alla rester av korrosion eller rost.

•  Följ den negativa kabeln till den motsatta änden, där den monteras till jordpunkten. De F-250 negativa kabel skäl att antingen ramen eller motorblocket. Ta bort fästbulten med en skiftnyckel för att ta bort kabeln. Installera den nya negativa kabeln och fäst den med fästbulten. Dra åt bulten med en skiftnyckel.

•  Trace den positiva batterikabeln till startmotorn. Ta bort muttern säkra kabeländen till förrätt med en skiftnyckel. Ta bort den gamla kabeln från posten. Installera den nya kabeln och fäst den med muttern. Dra åt muttern med en skiftnyckel.

•  Fäst den positiva kabeln till batteriet. Dra åt anslutningen med en skiftnyckel. Upprepa processen med minuskabeln. Stäng huven.