Sandraktheis.com

Hur du ansluter en inspelare till en telefon

Hur du ansluter en inspelare till en telefon
Inspelning telefonsamtal kräver en adapter för att ansluta telefonen till ett band eller en digital inspelare. Brännaren måste vara utrustad med ett mikrofonuttag för att fästa adaptern, som finns på elektronikbutiker och många detaljhandeln varuhus. När utrustningen är inställd, kan brännaren fånga båda sidorna av ett telefonsamtal för senare uppspelning. Det finns lagar som reglerar telefoninspelningar, så fortsätt med försiktighet.

Instruktioner


•  Dra ut telefonlinjen från telefonens baksida.

•  Sätt i telefonkontakten i uttaget på adaptern.

•  Anslut telefonkontakten på adaptern till uttaget på telefonens baksida.

•  Sätt i ljudkontakten på adaptern till mikrofonuttaget på en digital inspelare eller bandspelare.

•  Vrid skyddsknappen på adaptern till "on" läge för att spela in ett samtal. Den "record" -knappen på den digitala inspelare eller bandspelare måste också aktiveras för att börja spela in.

Tips och varningar


  • Röstaktiverad inspelning stannar och startar med pauser i samtalet att bevara digitalt eller bandlagringsutrymme.
  • Var försiktig och känna till lagen innan du spelar in ett samtal utan tillstånd. En state-för-state guide till inspelning telefonsamtal är länkad i avsnittet Resurser.