Sandraktheis.com

Hur vill kolla röstbrevlåda på en Nokia Phone

För att kontrollera röst på en mobiltelefon, måste du ringa ett visst telefonnummer för att komma åt röstbrevlådan menyn. Lyckligtvis har Nokia en särskild funktion på sina mobiltelefoner som låter dig kontrollera din röstbrevlåda genom att trycka på en enda knapp.

Instruktioner


•  Slå på telefonen genom att hålla ned knappen AVSLUTA och väntar på startsignalen för att spela.

•  Tryck på 1-knappen följt av TALA, eller bara hålla knappen 1 tills de automatiska uppringnings funktionen sparkar i.

•  Lyssna på dina meddelanden. Du kan antingen välja att ta bort meddelandet genom att trycka 7, spara den till arkivet genom att trycka på 9, eller spela genom att trycka på 4.

Tips och varningar


  • Om du har ett röstmeddelande som ännu inte hörts, kommer en liten ikon visas på skärmen.