Sandraktheis.com

Intressant information om Phonograph

Intressant information om Phonograph
Fonografen var faktiskt ett resultat av flera uppfinningar och förbättringar. Innan Thomas Edisons uppfinning, hade andra inspelat ljud, men Edison inkluderade ett sätt att spela upp den. Andra uppfinnare förbättras fonografen med kraftigare, mer långvariga sätt att spela in.

Tidiga Inventions


Franska uppfinnaren Leon Scot presenterade sitt phonoautograph system för inspelningen låter 1857. Tjugo år senare, Charles Cros skrev om sin uppfinning för inspelning och uppspelning av ljud, men aldrig producerat produkten.

Edisons patent


Edisons fonograf, patenterad 1878, använde tunga stanniol lindad runt en handvevade cylinder. Maskinen presenterade två stift - en för att spela in ljud i en linje på folien och den andra för att spela upp ljudet längs den linjen. Folien varade inte länge, dock, och Edison började snart använder vaxcylindrar uppfanns av Alexander Graham Bell och andra.

Förbättringar


Bell och hans team marknads en liknande maskin, Graphophone, med kraftigare cylindrar. Omkring 1885 introducerade Emile Berliner sin grammofon, som använde skivor för att spela in. Senare Victrola blev den mest sålda skivan spelare, med en färdskrivare i skåpet, enligt Recording-History.org.

Fun Fakta


WhoInventedIt.net konstaterar att Edison förutspådde att människor skulle använda grammofon teknik för att spela in telefonsamtal, diktamen och slut budskap om döende familjemedlemmar.