Sandraktheis.com

Instruktioner för Canon DVD videokamera DC210

Instruktioner för Canon DVD videokamera DC210
Canon DC210 är en DVD-baserad videokamera som registrerar allt innehåll i en insatt, miniDVD. Utanför detta faktum, kameran fungerar precis som alla andra hem videokamera, med många av samma funktioner, så om du har använt någon videokameran innan du ska inte ha mycket av en fråga om anpassning till de små ändringar på Canon DC210.

Instruktioner


•  Tryck på "Öppna" fliken på sidan av Canon DC210, sedan in miniDVD i DVD facket. Stäng locket när DVD är på plats.

•  Tryck på "Power" -knappen på baksidan av videokameran, dra sedan ut LCD bildskärm. Detta visar allt kameralinsen plockar upp.

•  Tryck på "Record" på baksidan av kameran för att börja spela in. Push "Record" när som helst för att stoppa processen.

•  Tryck den främre änden av zoomkontrollen för att flytta in i bilden. Tryck på baksidan slutet av zoomkontrollen för att flytta ut ur bilden.

•  Öppna fliken sidan när du är klar med inspelningen --- eller när miniDVD är full --- och ta bort den aktuella DVD. Du är fri att antingen titta på inspelat material på en fristående DVD-spelare, eller importera videoinnehållet på en dator för redigering.