Sandraktheis.com

Små Ljudförstärkare & hur de fungerar

Små Ljudförstärkare & hur de fungerar
För varje elektronisk post som producerar ljud, från bärbara datorer till hemmastereosystem, det finns åtminstone en förstärkare. Förstärkare kommer i många former och storlekar men alla delar vissa saker gemensamt.

Funktion


Funktionen för en ljudförstärkare är i grunden densamma oavsett om förstärkaren är stor eller liten; en förstärkare tar en mycket liten ljudsignal och ökar sin amplitud och samtidigt bevara trohet för den ursprungliga signalen så mycket som möjligt.

Begrepp


Små förstärkare måste vara effektiva. De måste använda så lite ström som möjligt för att göra sitt jobb. Detta gäller särskilt för batteridrivna enheter. Förstärkare behöver vara linjär; utsignalen bör representera insignalen med så lite förvrängning som möjligt.

Stadier


De flesta ljudsignalkretsar ökar stegvis, ofta med hjälp av flera olika förstärkare i samma utrustning. Det första steget är preamp, med en insignal alldeles för liten för att exakt och föra den upp till arbets nivåer. Det sista steget kallas ofta slutsteg, som ger tillräckligt med kraft för att driva högtalarna.

Klasser


Klass A förstärkare erbjuder den mest trohet men är alltför ineffektivt. Klass B förstärkare är mycket mer effektiva men mindre linjärt. Klass AB förstärkare --- som namnet antyder --- wed de två designer till en, maximerar effektivitet och linjäritet.