Sandraktheis.com

Hur man lägger in ett personligt meddelande på min LG EnV Touch Phone

LG EnV touch telefon är en multimedia enhet som erbjuder många funktioner, bland annat sms och e-post. Telefonen kan programmeras för att passa din personlighet. Du kan sätta ett personligt meddelande på telefonens interna och externa skärmen. Meddelandet kan ersätta standardvisningsmeddelande som presenterar din mobiloperatör namn. Ditt meddelande kan bestå av upp till 23 tecken.

Instruktioner


•  Tryck på "Meny" på LG EnV touch telefon. Tryck på "Inställningar och verktyg." Tryck på "OK."

•  Tryck "Bildskärmsinställningar" och välj "Banner".

•  Tryck på "Personlig Banner." Välj "Internal Banner."

•  Ange personligt meddelande som ska visas på telefonen och tryck på "OK".

Tips och varningar


  • Ändra telefonens utsida banner genom att välja "External Banner" från menyn "Personlig Banner".