Sandraktheis.com

Hur man kan blockera utgående mobilnummer på en RAZR V3

Varje gång du ringer ett samtal, skickar din mobiltelefon leverantör en uppringande nummer Messaging (CPNM) med samtalet. Detta nummer visas på hem- och mobiltelefon ringer ID. Om du önskar för din Motorola RAZR V3 telefonnummer ska visas som en anonym nummer, kanske telefonen innehålla en funktion för att permanent blockera utgående nummer. Dessutom är telebolagen skyldiga att erbjuda utvalda och fullständig blockering alternativ. Vald blockering låter dig bestämma enligt varje telefonsamtal. Fullständig blockering blockerar ditt telefonnummer för varje telefonsamtal görs.

Instruktioner


•  Slå "67" innan ett telefonnummer. Till exempel, om du vill ringa 123-456-7890 du anger "671234567890" och sedan på "Skicka". Ditt nummer visas som en "privat" eller "Ej tillgänglig" samtal.

•  Ring din mobiltelefon leverantör. Fråga på fullständig samtalsblockering. Mobiltelefonleverantörer är skyldiga att erbjuda den här funktionen gratis.

•  Tryck på knappen "Inställningar" på din RAZR V3 och välj "I Call Set-up." Välj "Alla samtal" och sedan "Hide-ID." Tillgängligheten av den här funktionen beror på nätoperatören. Inte alla RAZR V3 mobiltelefoner inkluderar denna funktion.

Tips och varningar


  • Den * 67 Funktionen kan skilja mobiltelefonföretag. Kontakta din mobiltelefon leverantör frågar om det korrekta förfarandet för att blockera samtal selektivt.