Hur man tar bort en Lexus Starter

Ta bort en förrätt från en Lexus är inte så svårt som man kan tro. På Lexus, kan du dra i start ur toppen av motorrummet, vilket eliminerar behovet av att krypa under bilen som du gör på de flesta andra fordon. Det är viktigt att bil ägarens kunna göra så mycket av bil underhåll själva, eftersom de höga arbetshastigheter på garagen är längre än vad många plånböcker har råd.

Instruktioner


•  Koppla bort den negativa batterikabeln med hjälp av en skiftnyckel för att lossa muttern.

•  Koppla bort automatväxel styrkabel. Detta är en svart eller silver kabel ansluten till transmissionen, och du måste manipulera den tills den lossnar från spaken.

•  Tag de elektriska ledningarna på start använder markören och maskeringstejp. Koppla kablarna med en skiftnyckel för att lossa muttrarna.

•  Ta bort skruvarna från starter med en socket och ratchet. Ta starter från motorn. Du kan behöva vrida den runt för att få den ur motorn, men det är inte så svårt att göra.

Tips och varningar


  • Försök aldrig detta förfarande utan att först koppla bort batteriet enligt anvisningarna eller om du kommer att vara i riskzonen för allvarliga elektriska stötar.


articles connexes