Sandraktheis.com

Tacoma Gear Shifter Removal

Växel shifter på en Toyota Tacoma används av föraren för att växla transmissionen i varje växel. Om du någonsin har problem överförings i din Tacoma, då överföringen kan behöva tas bort från vehicle.To göra det, transmissionslänk måste tas bort också, vilket inkluderar växel shifter. Du kan ta bort växelreglaget i din Tacoma i knappt en timme med några grundläggande verktyg.

Instruktioner


•  Skruva loss de tre skruvarna som håller fast mittkonsolen på plats runt växelspaken med hjälp av stjärnskruvmejsel. Dra mittkonsolen mot baksidan av hytten med båda händerna, lyft sedan upp och stänga av växelreglaget.

•  Ta övergången stöveln från omkretsen på växelreglaget med hjälp av stjärnskruvmejsel. Lyft upp och stänga av växelreglaget och ställ den åt sidan. Lyft av dammskyddet under boot med båda händerna.

•  Tryck ned växelspakslocket under dammskyddet med båda händerna. Vrid växelspaken locket motsols med händerna och lyft sedan upp och stänga av växelreglaget.

•  Lyft shifter rakt upp och bort av transmissionen.