Sandraktheis.com

Hur bli av Display på Magnavox RD0946T102

TV kan visa information om den kanal du tittar utöver själva kanalen. Denna information omfattar hur ljudet är kodat, oavsett sekundärt ljud (SAP) är tillgänglig, den tid på dagen och andra användbara uppgifter. Vanligtvis kommer data visas i några sekunder och sedan försvinner, men TV-apparater också kan ställas in för att visa data permanent på skärmen. Om oavsiktligt aktiverat kan denna funktion hindra dig och påverka din tv-tittande. Om du måste inaktivera ett visningsalternativ på Magnavox RD0946T102, kan du göra det i några få steg.

Instruktioner


•  Leta efter en "Display" -knappen på TV: ns fjärrkontroll. Med den här knappen är oftast det enklaste sättet att ta bort ett oönskat displayen från en TV-skärm. Tryck upprepade gånger för att se om texten försvinner från skärmen.

•  Leta efter en "Display" -knappen på TV: ns frontpanel. Även mindre vanliga, vissa tillverkare lägger knappar på frontpanelen på TV: n utan att sätta på samma knapp på fjärrkontrollen. Om du ser en "Display" -knappen på frontpanelen, tryck på den upprepade gånger för att se om det tar bort texten från skärmen.

•  Köp en universell fjärrkontroll och programmera den att använda med TV: n. Se till att köpa en fjärrkontroll med en "Display" -knappen som visar och avlägsnar text från skärmen. När programmerat till din TV, kan du använda det inte bara för att aktivera och avaktivera visningsalternativ utan att styra alla funktioner i din TV.