Vad är Drive Gain?

Vad är Drive Gain?
DriveGain är ett program som utvecklats för Apple iPhone. Dess syfte är att bedöma användarens körning och ge återkoppling avseende förändringar som skulle kunna göras för att säkerställa högsta möjliga bränsleeffektivitet.

Säkerhet


Den DriveGain ansökan är avsedd att användas under körning, så det utvecklades för att begränsa risken för distraktion och skapa så säkra en upplevelse som möjligt. Detta sker genom användning av främst rundgång och koncis, vid ett ögonkast visuell återkoppling.

Egenskaper


Den DriveGain Ansökan erbjuder flera funktioner för att hjälpa föraren att hantera bränsleekonomi. Den bedömer och erbjuder feedback på marschfart och rekommenderar vad kugghjul som ska användas när. En bedömning görs också bränsleeffektiviteten i bilens broms- och accelerationsmönster.

Fördelar


Den främsta fördelen med att använda DriveGain programmet är dess förmåga att öka bränsleeffektiviteten av fordonet det övervakning. Den mer bränsleeffektiva fordon är, desto mindre pengar föraren måste betala för gasen.articles connexes