Sandraktheis.com

Hur du tar den piedestal av en Samsung-TV

Samsung platt-TV-apparater kommer i LED, plasmaskärm och LCD-modeller. Varje modell är utrustad med ett stativ, eller piedestal som du kan montera TV: n på när den inte hänger på en vägg. Om du ska flytta TV: n på en vägg, måste du ta bort sockeln - allt du behöver är en skruvmejsel. Du kan alltid installera piedestalen vid ett senare tillfälle, om så behövs.

Instruktioner


•  Placera Samsung-TV på ett mjukt underlag, t.ex. en säng eller stansas med skärmen nedåt.

•  Ta bort skruvarna som håller piedestalen på plats. De flesta Samsung TV-modeller har mellan fyra och sex skruvar på baksidan av stativet.

•  Lyft piedestal rakt upp för att koppla bort den från Samsung-TV.