Sandraktheis.com

Hur Hot Sync en Palm Treo 600

Synkronisera dina Palm Treo 600 smartphone data till datorn är otroligt användbart av två skäl. Först, det håller dig uppdaterad oavsett vilken du använder. För det andra, om en av enheterna misslyckas, kommer du att ha din backup. När du utför en "HotSync" med din Palm, överför den data såsom kontakter, händelser, PM och e-post mellan Palm och datorn. The Palm synkroniserar till Palm Desktop Software som kom med din Palm Treo 600.

Instruktioner


•  Anslut USB HotSync-kabeln till datorn.

•  Anslut knapp änden av kabeln i din Palm Treo 600.

•  Tryck på HotSync-knappen på kabeln. Detta utför en HotSync mellan enheter.

•  Koppla bort Palm Treo 600.