Hur att ta bort kontakter i en Samsung Vibrant

Samsung Vibrant Galaxy mobiltelefon är en funktionsrik pekskärm enhet som fungerar med operativsystemet Android på T-Mobiles nät. Galaxy har en kontaktlista som tillåter användare att synkronisera kontakter med andra tjänster, såsom e-postkonton och Facebook. Om du har en kontakt i din kontaktlista som du inte längre behöver, ta bort kontakten kräver några kranar på telefonens pekskärm.

Instruktioner


•  Peka på ikonen kontakter på startskärmen. Detta är ikonen med silhuetten av ett huvud och överkropp ligger nära botten av pekskärmen.

•  Bläddra nedåt i listan med kontakter och knacka på namnet på den kontakt du vill ta bort.

•  Peka på redigeringsikonen för att öppna redigeringsmenyn. Ikonen ser ut som en vit rektangel.

•  Välj "Ta bort" från redigeringsmenyn. Knacka på "OK" när bekräftelsemeddelandet visas.articles connexes