Sandraktheis.com

Återställa Polycom 501 Phone

Återställa Polycom 501 Phone
Polycom Soundpoint IP 501 Telefonen tillåter företag att hantera flera telefonlinjer på en enhet. Dessutom använder man en Internet-anslutning för att utföra konferenssamtal. Om du har problem med telefonen, kanske du vill återställa konfigurationen till fabriksinställningarna. Du kan göra detta genom att använda knappsatsen.

Instruktioner


•  Tryck på "Meny" knappen på telefonen och gå till "Inställningar". Välj "Avancerat".

•  Ange administrativa lösenordet för telefonen och tryck på knappen "Enter". Telefonen har lösenordet som "456" som standard.

•  Välj "Admin Settings" och "Återställ standard". Välj "Återställ Enhetsinställningar."

•  Tryck på "Ja" funktionstangenten för att bekräfta återställningen.