Sandraktheis.com

Hur att justera en remspännare

Det finns några olika sätt att justera drivremmen eller kilrem spänning i ett fordon. Den mest populära används idag är en serpentin bälte som ansluter till och aktiverar varje remskiva i motorn. Dessa ormliknande bälten kräver ingen spänningsjusterings som de innehåller en automatisk remspännare. Denna typ av sträckare har en intern förinställd fjäder och applicerar rätt mängd spänning på bältet. Vissa äldre fordon och vissa import kan använda en kombination av kilremmar och serpentin bälten i offset remskivor fortfarande kontrolleras av vevaxelns remskiva. Oftast finns det bältessträckare på dessa fordon som gör rätt spänning justeras.

Instruktioner


•  Öppna huven och leta drivremmen systemet. Olika typer av fordon använder olika metoder för att justera spänningen på drivremmar och justeringsmekanismen remspänningen kan finnas i olika områden. Till exempel kan vissa import kräva avlägsnandet av en framdäcket och baljan stänk att komma åt spännaren för drivremmarna.

•  Bestäm där sträckarna beläget för de enskilda bälten och göra vad som krävs för att komma åt dem. Till exempel, lyfta fordonet, ta bort däcket och stänkskyddet (använda bilen hissen, slagpistol och ett uttag för hjulet) eller hitta den övre spännaren och avgöra vilka verktyg du behöver för att justera spänningen.

•  Lossa slitsade generatorn fästet om fordonet är inställd med denna design. Vissa äldre fordon skulle tillåta dig att lossa bultarna på generatorn, inklusive fästet hållande bult. Detta skulle göra det möjligt generatorn för att flytta fram och tillbaka längs spåret innanför fästet. För att ta bort bältet eller minska spänningen, skulle generatorn kuk i stånd att lindra spänningen. För att dra åt den mängd av spänning, kan generatorn bändas mot de motsatta remskivor och sedan dras åt nedåt för att öka spänningen på drivremmen.

•  Leta reda på justerare med justeringsbultar belägna nära eller på generatorn. Detta är en vanligare inrättats för fordon som fortfarande använder manuella bältessträckare. En enda skruv ska lossas moturs (med en skiftnyckel eller Ratchet och uttag). För att ta bort bältet, skulle en trissa eller remskiva lossas så remskivan skulle vingla nog att ta bort bältet när bulten var lossnade nog. För att justera spänningen genom att vrida bulten medurs för att anbringa spänning till remmen tills korrekt spänning uppnås.

•  Testa rätt spänning på remmarna. En allmän tumregel för rätt täthet är att kunna vrida ett bälte med en tumme och finger ett 1/2 varv och känner motstånd. Om du kan förvandla det mer än ett 1/2 varv, har du inte tillräckligt med spänning på remmen. Om du inte kan stänga av den ett 1/2 varv, du har för mycket spänning på bandet. Lösa bälten kommer att resultera i för tidig bälte slitage orsakat av att bältet glider längs remskivorna. Detta kan också orsaka en generator som inte kan ersätta en laddning till batteriet fullt. Det kan också finnas en uttalad skrika från bandet under drift från att bältet glider. Over-åtdragna remmar kan orsaka inre skador på lagren inuti remskivorna. Det kan också orsaka överhettning av bälten och tidigt slitage.

•  Sätt bilen tillbaka tillsammans genom att ersätta de komponenter som krävs för att komma åt bältessträck. För att testa, driva fordonet i flera minuter och stänga av den. Tryck remmarna med handen för att kontrollera för korrekt spänning och se om remmarna är varma.