Sandraktheis.com

Enheter för att mäta konduktivitet

Enheter för att mäta konduktivitet
Oavsett om du är en elektrisk professionell eller en student ingrepp med ett experiment, det finns många verktyg för att mäta huruvida en krets bedriver el. Varje verktyg har sin egen specialitet i testningen av elektriska system.

Voltmeter


Voltmetrar används för att mäta spänningen i en krets. Vissa voltmetrar även kommer i form av multimetrar, vilka är i stånd att mäta spänning, ström, motstånd. En voltmeter kommer typiskt att ha en analog eller digital display med ett positivt och negativt testsond för att mäta spänningen.

Amperemeter


En amperemeter är ungefär som en voltmeter, förutom att den är utformad för att mäta strömstyrka, eller den mängd ström som flyter genom en krets. Ett annat sätt att tänka om strömmen är "graden av elektronflöde", enligt AllAboutCircuits.com. Använda en amperemätare kräver testaren att bryta kretsen och exponera spetsarna på testproberna till de trasiga ledningarna så att amperemätaren sluter kretsen.

Ohmmeter


En ohmmeter mäter motståndet hos ett elektriskt system genom att mäta hur mycket spänning som krävs för att passera elektroner över en metall som finns och kalibreras i systemet. Ohm mätare är särskilt användbart i vattenlösningar, som kan leda elektricitet beroende på om eller inte lösningen är benägen att producera eller konsumera joner.