Sandraktheis.com

Hur man programmerar Dynamco Cyclops Remote

Hur man programmerar Dynamco Cyclops Remote
En Dynamco Cyclops fjärrkontroll måste programmeras ordentligt innan den kan användas för att styra din bil säkerhetssystem. Den Dynamco Cyclops ger användarna möjlighet att fjärraktivera eller inaktivera din bil larm medan i närheten. Även om förfarandet inte kräver teknisk expertis, kommer att behövas en extra fjärrkontroll. Korrekt programmera din nya Dynamco Cyclops säkerhetssystem fjärrkontroll så att du kan börja använda det på mindre än en minut.

Instruktioner


•  Sitt i bilen och avaktivera sedan larmsystem med en reserv fjärrkontroll som redan har programmerats. Tryck på fjärrkontrollens mittknappen och kontrollera att den gröna lampan på enheten blinkar.

•  Placera din nyckel bilen i tändnings bezel, vrid den sedan från "Acc" till "On" för totalt sju gånger. Fordonets strålkastare blinkar efter att ha nått den sjunde upprepningen.

•  Tryck på mittknappen på den nya fjärrkontrollen direkt efter bilens strålkastare blinkar. Strålkastarna blinkar tre gånger efter programmering har slutförts.