Sandraktheis.com

Hur man tar bort en Offset Disc Bearing

En offset skiva är en typ av jordbruksredskap som dras bakom en traktor. Förskjutningen skiva har delar som kan slitas ut med tiden. En av dessa delar är en som kallas gänget lagret. Detta påverkar din offset skiva ansluter till ett gäng bult. När lagren på din offset skivan slits ut, måste de bytas ut. För att göra detta måste du ta bort dem från skivan.

Instruktioner


•  Flytta offset skiva till ett område där du kan arbeta på redskapet. Detta kan vara på din uppfart eller i ett garage.

•  Lossa muttern på gängbulten med hjälp av hylsnyckel. Ta bort muttern från gänget bulten och ställ den åt sidan. Dra lagret och bostäder utanför i gänget bulten.

•  Leta låsringen som fäster höljet. Ta bort den här låsringen från huset genom att dra bort det med tång. Tryck på baksidan av lagret för att tvinga den ut ur höljet.

•  Upprepa denna process för att avlägsna slitna gänglager från gängbultar på offset skivan.

Tips och varningar


  • Knacka på baksidan av lagret med en hammare för att tvinga den ut ur höljet.