Sandraktheis.com

Vad är den största skillnaden mellan Tele & Videokonferens?

Tele- och videokonferenser är båda begrepp som används för att beskriva olika typer av kommunikation. Videokonferens är en typ av telefonkonferenser. Dessa former av kommunikation används för att låta människor från hela världen att kommunicera utan att behöva resa till en annan plats.

Tele


Tele är en term som beskriver en form av kommunikation som används mellan tre eller flera personer på olika platser. Denna kommunikation sker via en elektronisk mekanism, såsom Internet.

Videokonferens


Videokonferens är en form av telekonferenser sker genom medier som stödjer video och ljudkommunikation. Online webbseminarier är ett modernt exempel på videokonferenser. Webinars är seminarier eller föreläsningar som sänds över Internet för att ge människor en plattform för att ge och ta emot information via video, ljud och skriva.

Fun Fakta


Videokonferens är inte den enda typ av telefonkonferenser. De tre typerna av telekonferenser är video, dator och ljudkonferenser. Computer konferenser använder tangentbordsterminaler för att kommunicera, och ljudkonferenser använder en ljudverktyg, såsom en multi-line telefon eller Internet röstchatt, att kommunicera.