Sandraktheis.com

Hur man fixar den Upstream Oxygen Sensor på en VW Cabrio

Fastställande av syresensorn i din VW Cabrio är avgörande för att upprätthålla en effektiv och välfungerande motor. Det finns två syresensorer i din Cabrio, en uppströms och nedströms sensorn. Den uppströms syresensor ligger framför katalysatorn i avgasröret och används för att skicka motorstyrmodulen en elektronisk signal som talar det hur mycket syre är i avgasströmmen. Motorstyrenheten sänder sedan en elektrisk signal till bränsleinsprutarna så att de injicerar den exakta mängden bränsle som krävs för effektiv motordrift.

Instruktioner


•  Prop huven öppen.

•  Koppla den elektriska kontakten fäst uppströms syresensor.

•  Placera syresensorns uttaget över syresensorn sedan placera spärr på den. Lossa syresensorn i en medurs riktning och ta bort.

•  Trä den nya lambdasonden i avgasgrenröret.

•  Anslut den elektriska kontakten till den nya lambdasonden.

•  Stäng huven.

Tips och varningar


  • Applicera antikärvsmörjolja på gängorna på syresensorn, före installation, för att underlätta framtida borttagning om det behövs.
  • Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skada.