Sandraktheis.com

Hur Byt Grado Stylus

Den Grado är en skivspelare designad för att spela skivor. Liksom de flesta skivspelare, använder den en penna kassett att spela musiken. Denna patron fäster tonarmen och sänker på posten. Med tiden är det möjligt för pennan ålen att bära ner eller inte fungerar på rätt sätt och därför måste bytas ut. Den goda nyheten är att detta kan genomföras snabbt.

Instruktioner


•  Stäng av bordet och koppla ur den.

•  Skruva av patronhållaren från slutet av tonarmen.

•  Ta bort alla skruvar som håller patronen till bäraren med en stjärnmejsel. Ta bort den gamla patronen och ställ den åt sidan.

•  Montera en ny patron i skalet och sätt tillbaka skruvarna. Refasten patronhållaren på slutet av tonarmen.