Sandraktheis.com

Hur man installerar en Ford Taurus Radio

Hur man installerar en Ford Taurus Radio
Radion i en Ford Taurus har självlåsande behålla klipp. Med tiden kan din Taurus radioenhet börjar fel. När det äntligen dör, är det enda du kan göra byta det eftersom radion inte har några utbytbara komponenter. Ersättnings radioapparater kan köpas från Ford; Men kanske du vill överväga en eftermarknad radio med mer förstärkande makt. När radion har tagits bort, måste du veta hur du installerar den nya radion.

Instruktioner


•  Skjut spetsarna på DIN verktygen in i de två accesshålen på varje sida av radion. DIN verktygen ser ut som en "U." Du kommer att glida spetsarna på "U" in i tillträdeshålen. Det finns två DIN verktyg - ett för varje sida av radion.

•  Skjut DIN verktyg hela vägen in åtkomsthålen och applicera tryck utåt på verktygen.

•  Dra den befintliga radio ur instrumentbrädan med DIN verktyg bibehållen utåt press på verktygen.

•  Ta fabriken antennkontakt och sex stift från baksidan av Ford Taurus radion.

•  Anslut fabriken antennkontakten på baksidan av den nya radio märkt för antennen.

•  Anslut den sex-stiftskontakten på baksidan av radioenheten.

•  Skjut radion i instrumentbrädan tills det låses strecket.