Hur man tar bort passagerar Kick Panel på en Mustang

Passagerarsidan sparkar panel är den undre panelen i din Ford Mustang fot väl. Kick panelen måste tas bort för att komma åt den elektroniska styrenheten; Du kan också behöva ta bort den mot nyhetseftermarknads elektronik, såsom en förstärkare. Kick-panelen är fäst med enkla klipp; när dörrtröskeln plattan tas bort, kommer kick panel av med lätthet.

Instruktioner


•  Öppna passagerardörren och ta bort tröskelplåten. Den tröskeln plattan löper längs den nedre delen av dörröppningen, i linje med passagerarsätet. Fatta plattan i båda ändar och dra upp den för att ta bort den.

•  Ta tag i nedre hörnet av sparkar panelen (nära hålet där tröskeln plattan är ansluten). Dra kick panel av; den är fäst med clips och lossnar med lätthet när du tar bort tröskelplåten.

•  Byt kick panelen och fönsterbräda plattan när du är klar med din procedur. Fäst sparka panelen först, kö klippen med monteringshålen. Tryck in den ordentligt för att fästa det, och sedan ersätta tröskelplåten på samma sätt.

Tips och varningar


  • Om du byter ut, modifiera eller reparerar ditt ECU, kom ihåg att koppla bort den negativa batterikabeln först. Koppla alltid kabeln innan du arbetar med någon ledningar eller elektronik på din Mustang.


articles connexes