Sandraktheis.com

Hur ändrar jag min Norstar Phone System Date?

Hur ändrar jag min Norstar Phone System Date?
Den Norstar telefonsystem är en typ av verksamhet telefon används över hela världen. Norstar telefoner är vanligt förekommande i stora företag och skolor. Norstar låter dig programmera och anpassa telefonsystemet. Du kan lägga till namn, nummer, kortnummer, ring typ och volym och även färgkontrast på displayen. Ett viktigt särdrag hos Norstar är datum och tid-funktionen. Du kan ändra datum och tid direkt från huvud telefonens display.

Instruktioner


•  Anslut Norstar telefon och se till att tjänsten är ansluten. Den bör ha en kopplingston när du plockar upp den.

•  Hit "Feature" och tryck 266.344.

•  Skriv in standardlösenordet: 266344. Den telefonens display visar dig konfigurationsmenyn.

•  Hit "Next", och menyn kommer att säga "General Admin."

•  Hit "Show", och menyn kommer att säga "Sys Kortnummer."

•  Hit "Next", och menyn kommer att säga "Namn".

•  Hit "Next", och menyn kommer att säga "Tid och datum."

•  Hit "Show", och menyn kommer att visa dig standardtiden.

•  Hit "Nästa" för att se standarddatum.

•  Hit "Change" två gånger och skriv in rätt år.

•  Hit "Nästa" och sedan "Ändra". Skriv i månaden.

•  Hit "Nästa" och sedan "Ändra". Skriv under dagen. Telefonen är nu programmerad med rätt datum.