Sandraktheis.com

Kommer en Defekt kylvätska temperaturgivare Affekt Kylning?

Kommer en Defekt kylvätska temperaturgivare Affekt Kylning?
En kylvätska temperaturgivare är en viktig del av en bilmotor kylsystem. Utan ett korrekt fungerande kylsystem, kommer motorn gå varm vilket gör att motorn att fungera ineffektivt och kan leda till allvarliga skador.

Kylarvätskesensorns Syfte


Kylmediet sensorn är i grunden en termometer som rapporterar den interna motortemperatur till motorns styrdator. Information från sensorn används av datorn för att göra justeringar bränsleinsprutningssystemet, tändinställningen och andra motorkomponenter.

Kylfläkten Operation


Kylfläkten används för att blåsa luft över värmeelementet, som bidrar till att påskynda kylning av kylaren och motorns kylmedel inuti. Kylfläkten slås av och på efter behov genom motorns styrdator baserad på information från kylvätska temperaturgivare. En kylvätska temperatursensor defekt kan resultera i en fläkt som inte används på rätt sätt, vilket kan leda till att motorn överhettas.

Felsökning


En kylvätska temperatursensor defekt kan orsaka en motor att köra varm och ökar bränsleförbrukningen. När kylvätsketemperaturen sensorn misslyckas, kan problemet göra att kontrollera motorn ljuset att belysas och kommer sannolikt utlösa en felkod. Ett diagnostiskt kodläsare kan användas för att kontrollera om felkoder, är dessa läsare säljs Bildelsaffärer.