Sandraktheis.com

Hur man installerar en 1978 Ignition Lock Cylinder

Bilar från 1978 har enkla tändcylindrar som används för att starta bilen. Dessa cylindrar är placerade precis till höger om ratten, och kan potentiellt sluta fungera. Detta händer ofta när nyckeln fortsätter att fastna eller cylindern vägrar att vända. Den gamla kontakten måste tas bort - och en ny installerad - när dessa situationer uppstår.

Instruktioner


•  Sätt din nyckel till ditt nya cylindern medan den fortfarande bort från växeln.

•  Skjut cylindern i tändningsplatsen med hjälp av din nyckel. Fäst cylindern hela vägen in i facket.

•  Sätt i ett uträtat gem i det lilla facket precis till vänster om nyckelöppningen. Skjut klippet i hela vägen.

•  Vrid nyckeln till "ACC" läge att låsa cylindern på plats.

•  Ta bort klippet och sedan ta bort nyckeln för att slutföra processen.