Sandraktheis.com

Hur du tar bort filer på en Samsung T9

Hur du tar bort filer på en Samsung T9
Samsungs YP-T9-modellen är en MP3-spelare som kan lagra musik, videor, bilder och andra filer på sin inbyggda flashminnet. Det enklaste sättet att ta bort filer som lagras på T9 är att ansluta enheten till datorn via en USB-datakabel. När Windows identifierar enheten kan du komma åt dess flash minnesinnehållet i en Explorer-fönster och ta bort alla filer som du inte längre vill ha.

Instruktioner


•  Anslut Samsung MP3-spelaren till datorn med kabeln USB-data medföljer spelaren. Windows kommer automatiskt öppna en auto-play dialogfönster.

•  Klicka på "Öppna mapp för att se filer." En Windows Explorer-fönster öppnas och visar innehållet i din Samsung T9-spelaren.

•  Dubbelklicka på "Samsung YP-T9 Storage" mappen för att visa filer som lagrats på enheten.

•  Högerklicka på en fil som du vill ta bort från T9 och klicka sedan på "Ta bort" i menyn för att ta bort filen.

•  Högerklicka på "Säker borttagning av maskinvara" ikonen i aktivitetsfältet i Windows och mata ut enheten när du är klar med dina lagrade filer.