Sandraktheis.com

Hur att justera en Trailer Hitch

Hur att justera en Trailer Hitch
Trailers finns i många varianter och inte alla trailer tungor är samma höjd. Medan det finns också flera typer av släp paket, de har alla gemensamma delar med liknande nomenklatur. Beroende på vad du haka på din bil - hästtransport, husbil eller båt trailer - bollen mount kanske måste höjas eller sänkas för att matcha tungan till hitch bollen.

Instruktioner


Hur att justera en Trailer Hitch


•  Bestäm höjden på släpvagnen tungan. Detta är den del av släpvagnen som kommer att ansluta till dragkroken genom att glida över bollen.

•  Ta bollen montera muttern från bulten. Den ligger på botten av bollen fästet. Använd en korrekt storlek skiftnyckel.

•  Skjut bollen montera ur skumt. Håll muttern med bulten.

•  Ta bort saxpinnen från mottagaren låspinnen, sedan bort låspinnen. Förvara dessa objekt tillsammans.

•  Dra ut armen som höll bollen mount. Vänd på den och sätt tillbaka den i skumt.

•  Sätt tillbaka kulan fästet i skumt armen och skruva fast muttern på bulten, och se till att fästet är fast ordentligt och rör sig inte runt.

•  Infoga mottagare låssprint och saxsprintar.

Tips och varningar


  • Vissa hitch församlingar har knappat lås på sina låspinnar.
  • Den vanligaste storleken kopplingskulan och bulten är 2 ½ inches.
  • Försäkra saxsprinten är säker. Annars kan hela aggregatet lossna under transporten.