Sandraktheis.com

Hur man tar bort B16 Cam Gear Bultar

Du måste ta bort ventilkåpan på en B16 motor för att komma åt cam växlarna. Åtta krom dubbar och fyra bultarna håller ventilkåpan på plats, och ytterligare två bultar håller avgasnocken på plats. Använd rätt verktyg för att ta bort dessa bultar för att komma åt veven och justera cam växlarna.

Instruktioner


•  Ta bort krom dubbar på ventilkåpan för att komma åt kamdrev bultarna. Ta bort de åtta dubbar på ventilkåpan med en insexnyckel.

•  Lyft och ta bort plastbiten som skyddar tändkablarna, och sedan använda en 10 mm eller 12 mm hylsnyckel för att ta bort de kvarvarande fyra bultarna som håller ventilkåpan på plats.

•  Lossa bultarna på cam redskap med en insexnyckel och vid behov, använd en 19 mm hylsnyckel för att rotera kugghjulen.

•  Rotera de redskap genom att vrida på ratten hela vägen till vänster, och sedan placera en 19 mm hylsnyckel på veven. Med hjälp av nyckel, vrid veven moturs eller medurs för att justera växlarna.