Sandraktheis.com

Om Ljudförstärkare Design

Den ljudförstärkare är en viktig komponent i ett ljudsystem. Kvaliteten på ett system beror till stor del till effektförstärkaren mata den. Det har funnits flera olika typer av design för ljudförstärkare.

Historia


Lee De Forest uppfann ljudförstärkare 1909. Det var faktiskt ett resultat av hans uppfinning av triodevakuumröret. Trioden s tre terminaler gjort det möjligt att modulera flödet av elektroner i röret, och det användes för att göra den första AM-radio. Ljudförstärkare utformades med vakuumrör för en tid, men användningen av transistorbaserade förstärkare blev utbredd på 1960-talet.

Funktion


Designa ljudförstärkare fokuserar på fyra nyckelparametrar: frekvensåtergivning, förstärkning, brus och distorsion. Ömsesidigt beroende förändringar i en av dessa egenskaper i slutändan påverkade andra och nya konstruktioner har fokuserat på att hitta den bästa balansen mellan dem.

Typer


Rörförstärkare är de som använder vakuumrör. Rören konvertera AC-signal till likström för att driva högtalarna. Fälteffekttransistor (FET) förstärkare är spänningsstyrd och köras svalare än slangbaserade ampere. Å andra sidan, transistorbaserade förstärkare använder ström för att driva sitt sound.