Sandraktheis.com

Hur du återställer ett lösenord på en BlackBerry Curve

BlackBerry Kurvor har säkerhets möjlighet att ställa in ett lösenord som hindrar andra människor från att använda enheten, såvida de inte har också lösenordet. Som med alla andra lösenordsskyddade elektronik, är det viktigt att regelbundet återställa lösenordet av säkerhetsskäl. Kurvan var avsedd att vara enkel att använda, så det finns en inställning från alternativmenyn speciellt för just denna uppgift. När du vet de rätta stegen, kan hela processen tar mindre än en minut.

Instruktioner


•  Öppna menyn "Alternativ" på BlackBerry och välj "Säkerhetsinställningar."

•  Välj "Allmänna inställningar" i menyn Säkerhetsinställningar.

•  Klicka på "Ändra lösenord".

•  Skriv in ditt nuvarande lösenord och tryck på "Enter".

•  Skriv in ditt nya lösenord och tryck på "Enter". Verifiera ditt lösenord när du uppmanas att göra det och tryck "Enter" en gång till.

Tips och varningar


  • Om du har glömt ditt lösenord och din BlackBerry är ansluten till din officiella arbete e-post, bör ditt arbete s IT-team kunna återställa lösenordet för dig. Om din BlackBerry inte är ansluten till ditt arbete e-post, kan det bästa alternativet vara att felaktigt ange lösenordet 10 gånger vilket kommer att rensa alla dina inställningar. Tyvärr kommer detta också ta bort alla sparade data på telefonen.