Sandraktheis.com

Hur du ansluter en dator till en TV VGA

Hur du ansluter en dator till en TV VGA
En TV VGA (Video Graphics Array) är en typ av dataport för överföring av videosignaler från en enhet till en annan. Den fyrsidiga port innehåller 15 hål i tre rader som matchar upp med 15 metallstift i VGA-kabel stickkontakt. Samma anslutning finns på de flesta datorer och bärbara datorer för att ansluta en extern bildskärm. En standard VGA-kabel, finns på datorbutiker, behövs för att ansluta datorn till TV VGA.

Instruktioner


•  Anslut ena änden av VGA-kabeln till porten på baksidan kanten av dator eller laptop genom att rikta in 15 metallstift i kontakten med hålen i hamnen. Tryck in kontakten direkt på uttaget tills den ligger an.

•  Dra låsbulten på varje sida av VGA kontakten genom att vrida vredet medurs.

•  Fäst kontakten på den andra änden av VGA-kabeln till TV: ns baksida på samma sätt, dra åt låsbultarna för hand.

•  Slå på datorn och TV: n, tryck sedan på "Input" -knappen på TV: ns fjärrkontroll tills VGA-signal visas från datorn.

Tips och varningar


  • Använd datorns högtalare för ljud. VGA-kabeln ger endast video.
  • Stäng av båda enheterna samtidigt ansluta VGA-kabeln.