Sandraktheis.com

Hur man byter Styrspindel Lager på en Yamaha Grizzly

En Yamaha Grizzly är en stor All Terrain Vehicle (ATV) med många olika motormodeller tillgängliga. Styrlager är vad kan du vända styret. Lagren är små metallkulor dolda inuti en metallring. Det finns två lager i rattstången. Rattstången är dold av en övre och undre monteringsplatta som är ansluten till styret. Du kommer att behöva olika stora verktyg för olika årsmodeller, men verktygen är av samma typ.

Instruktioner


•  Parkera Grizzly på en väl upplyst plan yta. Ta bort de fyra skruvarna från den övre monteringsplatta med hjälp av en harskramla och ingångar. Avlägsna plattan och styret.

•  Ta bort de fyra skruvarna från den undre monteringsplatta med hjälp av en harskramla och ingångar. Dra plattan utanför ramen och ställa in den med den övre monteringsplattan.

•  Avlägsna kvarhållande muttern från toppen av rattstångens med användning av en spärr och uttag. Dra åt muttern utanför rattstången. Bänd den gamla styrningen bäring från insidan rattstången med hjälp av en vanlig skruvmejsel.

•  Placera den nya lägre styrlager i kolonnen och knacka det på plats med hjälp av en vanlig skruvmejsel. Placera det övre lagret i kolonnen och knacka den på plats. Sätt ihop styrramen på motsatt sätt som du demonteras det.