Sandraktheis.com

Hur du kopplar en Garmin kadenssensor

En Garmin kadenssensor används av cyklister. När ihopkopplad med en kompatibel Garmin GPS-enhet, sänder sensorn exakta hastighets- och avståndsdata till GPS-enheten. Före den första användningen eller efter batteribyte, måste GPS-enheten och kadenssensor manuellt paras ihop. Efter att de har parats ihop, kommer GPS-enheten automatiskt efter sensorn när den är påslagen för parning. Om denna process inte automatiskt sker kommer den manuellt måste göras också.

Instruktioner


•  Placera Garmin kadenssensor inom 9 meter från den kompatibla Garmin GPS-enhet. Om enheten är längre ifrån varandra, kan de inte kommunicera med varandra och kommer inte att para ihop.

•  Tryck på "Reset" -knappen på sensorn.

•  Navigera till huvudmenyn i din GPS-enhet. Leta reda på "Tillbehör" inställningar eller mapp. Normalt är detta som ligger under mappen "Inställningar", men kan skilja baseras på modell av GPS-enheten som du använder.

•  Välj "Ja" från rullgardinsmenyn under "kadenssensor." Om du inte har den här rullgardinsmenyn, är din GPS-enhet inte är kompatibel med sensorn.

•  Tryck på "Starta skanning." Enheterna kommer nu att börja ihopkopplingen. GPS-enheten kommer att ange, "Scan Complete" eller "Para ihop Complete," en gång enheterna är parade.