Sandraktheis.com

Hur man tar bort en AC Delco Distributör Rotor på en 1991-1993 Chevrolet S10

AC Delco är ett varumärke av GM Service och delar Operations, och som sådan, tillverkar det många komponenter som finns i de 1991-1993 Chevrolet S-10 lastbilar. En av dessa komponenter är rotorn, som finns inne i fördelaren. När rotorn slits ut, slutar distributören fungerar korrekt och inte längre levererar den elektriska ström som krävs av tändstiften. För att åtgärda detta problem, måste du först ta bort rotorn från distributören.

Instruktioner


•  Öppna huven på fordonet för att få tillgång till motorrummet. Ta av luftrenaren ligger på toppen av motorn genom att ta bort vingmuttrarna som håller fast locket till luftfiltret. Lyft av luftfilterenheten och lägg den åt sidan.

•  Skruva fördelarlocket från distributören, med hjälp av Phillips-skruvmejsel. Dra locket rakt upp och av fördelarkroppen.

•  Skruva loss rotorn från kroppen av distributören, med hjälp av Phillips-skruvmejsel. Ta rotorn ur distributören.