Sandraktheis.com

Hur man blandar en Base Coat & Clear Coat för Auto Paint

Hur man blandar en Base Coat & Clear Coat för Auto Paint
En lack på en bil innebär mer än att spraya färg på bilens yta. Det finns flera mycket viktiga steg som måste slutföras innan bilen är klar att målas. Ett av dessa steg är att blanda en baslack och klarlack för auto färg. Om färgen inte är korrekt blandas, kommer de fula resultaten visar upp när bilen har torkat. Det enda man kan göra då är att strippa bort färgen och börja om igen, vilket är kostsamt och tidskrävande.

Instruktioner


•  Läs anvisningarna noga för att se färgen inte är en specialitet färg, vilket kan kräva en viss blandningsförhållande.

•  Placera en ren mätkopp (köpt i en fordons färghandel) på en plan yta. Häll färgen i koppen. Använd en separat ren kopp för att mäta reducering. De flesta billacker kräver en 4-till-1-förhållande, vilket innebär fyra uns av färg för varje uns av reducering.

•  Följ samma blandningsförhållande för klarlack måla. Blanda färg och reducering tillsammans och rör om väl med en uppståndelse pinne.

•  Häll färgen i koppen av färgpistol och stäng den ordentligt.

Tips och varningar


  • Läs alltid anvisningarna på färgen kan mycket noga eftersom vissa specialfärger kan kräva ett annat förhållande av färg och tunnare.
  • Automotive måla rök är giftiga och bör alltid blandas och sprutas i ett väl ventilerat utrymme.