Sandraktheis.com

Återställa en Sharp LCD-TV för ett hem eller butik Inställning

Sharp LCD-TV har en separat butik inställning som visar upp TV: ns förmåga och funktioner. Du kan växla till hemmet eller lagra läge med TV-menyn "EZ Setup". TV startar automatiskt "EZ Setup" första gången du slår på den, men om du missade inställningen kan du köra "EZ Setup" när som helst med hjälp av Sharp TV: ns fjärrkontroll.

Instruktioner


•  Tryck på "MENU" knappen på TV: ns fjärrkontroll.

•  Markera "Initial Setup" med riktningsknapparna, tryck sedan på knappen "ENTER".

•  Välj "EZ Setup" och tryck på "ENTER".

•  Markera "TV läge" och tryck på "ENTER".

•  Tryck på pilen för att markera "Home" eller "Store" och tryck på "ENTER".

Tips och varningar


  • När du väljer "Store" läge, kommer TV: n kan du ställa in bildåterställning och funktion demoläget. Bild återställningsläget återställer visningsinställningarna efter 30 minuter, medan funktionen demoläge visar en display som förklarar TV: ns funktioner.